Petição Pública Logotipo
Ver Petição Apoie esta Petição. Assine e divulgue. O seu apoio é muito importante.

Caminho de Santiago desde Braga e por Berán

Para: Autoridades civis e religiosas da Galiza

O Caminho da Geira Minhoto Ribeiro, que liga Braga a Santiago de Compostela, na distância de 240 quilómetros, foi apresentado em Braga a 1 de abril de 2017 pela Associação do Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro, com sede na Galiza.
O traçado do Caminho da Geira Minhoto Ribeiro, que prevê passagem por Berán (Galiza), foi certificado pela Igreja a 28 de março de 2019, com o nome Caminho da Geira e dos Arrieiros, por ação da Associação Codeseda Viva (Galiza).
Acontece que agora uma terceira entidade pretende a homologação pelas autoridades espanholas de um traçado diferente que, entre outros aspetos, não prevê a passagem por Berán, terra natal deste projeto.
Ora, o que se pretende com esta petição, é recolher a solidariedade da opinião pública, em particular dos peregrinos e das autoridades ligadas ao Minho e ao Caminho de Santiago, no sentido de sensibilizar as entidades espanholas para o facto de ser desprovido de sentido o Caminho da Geira Minhoto Ribeiro//Caminho da Geira e dos Arrieiros não passar por Berán, por razões históricas documentadas e outros aspetos relevantes.

Informação detalhada do presidente da associação.

ASOCIACIÓN CAMIÑO XACOBEO MIÑOTO RIBEIRO
Nº Rexistro Central de Asociacións 2009/013543-1(SC)
xacobeominhotoribeiro@gmail.com
xacobeominhotoribeiro.blogspot.com


A Asociación Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro, xurde co obxeto de por en valor, concienciar e difundir o fenómeno Xacobeo dende as suas múltiples vertientes, e mais específicamente a de acadar a oficialización como Camiño de Santiago a ruta de peregrinación que unía Braga (Portugal) con Santiago de Compostela ademais de por en relieve o seu paso por a comarca do Ribeiro, que consideramos de vital importancia xa en aquel enton para o desenrolo economico, estructural e patrimonial baixo a hexemonia de dous poderes en plena competencia por o dominio sobre o tránsito comercial do viño ....o poder feudal e o relixioso. Contituiuse deste xeito como elemento vertebrador de dous países reseñando o seu caracter transfronteirizo e os aspectos culturais, sociales, físicos, económicos etc. Unha rota histórica e singular constatada en multiples documentos que a nosa Asc. ten estudado e analizado en profundidade dende o Outubro do 2009 data da constitución da nosa agrupación.

INVESTIGACION

Dentro da faceta de investigadora, salientar entre outros feitos:
Xornadas de traballo coa catedrática e experta nos camiños medievais, Dna. Elisa Priegue, autora do libro "Caminos Medievales de Galicia" co obxeto de clarificar aspectos e deducir con exactitud.
Recopilación e consulta bibliográfica e documentación histórica a través da colaboración de diversos autores, como D.Enrique Bande Rodríguez, autor dos cuadernos do "Registro del paso de peregrinos por las rutas jacobeas orensanas según los libros parroquiales", donde se cita a parroquia de San Verísimo de Berán entre outras, así como a investigacion e consulta de arquivos como o Catastro da Ensenada que rexistra no ano 1700 duascentas vivendas en Berán, ou a última incorporación e inestimable contribución da sua propia labor como doutor en Filosofía e Letras (Filoloxia Inglesa) Licenciado en Teoloxia e en Dereito, Titular na Universidade da Coruña, Adolfo Luis Soto Vázquez autor con unha docena de libros pubricados e abundantes probas documentais sobre a historia de Beran.

O TRAZADO

Desenvolveuse un traballo de investigación en ruta acordé cos datos históricos
Elaborouse o texto descriptivo e diseño de trazado dixitalmente
Presentación inaugural do trazado no Club Artistico de Ribadavia en roda de prensa en Febreiro do 2017
Presentación no Salón de Actos do Museo D. Diogo de Sousa de Braga o 1 de Abril do 2017
Presentación no Centro Cultural e Turismo de Esposende (Portugal) o 2017, así como ante demais colectivos no deportivo como ciclismo, equino, senderismo no ámbito nacional e mantemos o contacto permanente con prensa, xornalismo e colectivos portugueses para o estudo do Camiño como en especial a Asc. Espazos Jacobeos de Braga.


DIVULGACIÓN

Promoveuse a edición por parte de Deputación de Ourense do Libro "Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro" tras a firma do correspondente convenio.
Promoveuse unha exposición itinerante de "Arte no Camiño" por todos os Concellos ligados a ruta.
Celebración en convenio coa UNED do curso en Ribadavia sobre o "Camiño Miñoto Ribeiro"
Participación en xornada de traballo e conferencia do arqueólogo e historiador doutor Joao Cleto sobre o Camiño da Geira en relación co Miñoto Ribeiro en Povoa do Varzin (Portugal)
Colaboración ca Universidade UVigo nas xornadas divulgativas consistentes no percorrido de parte do Camiño na Comarca do Ribeiro dentro dos roteiros culturais do servicio de Deportes-Vigo e Cultura.

RELACION INSTITUCIONAL

Na faceta institucional:
Participamos no encontro en Santiago, o 28 de maio de 2015.- Santiago de Compostela que acolleu o Primeiro Encontro Mundial en Galicia de Asociacións de Amigos do Camiño
Contamos coa firma e adhesión en pleno de múltiples entidades, Concellos, cámaras municipales, Deputación, Entidade Local Menor de Berán, asociacions de diversa índole, así como o rexistro firmado e selado de mais de oitocentos pelegrins que pararon en Berán recoñecendo e apoiando a oficialización do "Camiño Miñoto Ribeiro" ou que tamen adotamos en chamar "Camiño da Geira Miñoto Ribeiro".

Dende o propio seno da Asc. Xacobeo Miñoto Ribeiro creouse a proposta da creación da Asc. de Concellos do Camiño, a cal paradoxicamente actualmente pretende desplazar, solapar con un nome similar a nosa Asc. fundadora do proxecto disvirtuando todo o traballo realizado en mais de dez anos, e provocando a confusión entre os colectivos interesados e os pelegríns.

Entre oturas actuacions e propostas, estableceuse un convenio de colaboración con colectivos culturais e a Entidade Local Menor de Berán para o desenrolo de diversas actividades relacionadas co paso do camiño "Berán no Camiño" donde se contou coa participación de representantes da Igresia, cofrades, Asc Espazos Jacobeus de Portugal, e conferenciantes especializados en Historia da Arte D.Xabier Limia de Gardon ou D.Anton Alonso director da revista Viños e Camiños.

A partires de este fructífero inicio, ante o cambio da corporación local da Entidade de Berán tentase manter a colaboración no senso de acadar o que consideramos moi beneficioso para o desenrolo socioeconómico para Berán, tendo en conta ademais que respecto do trazado proposto por a nosa Asc. Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro contempla a Berán como un punto de partida a mais de cen kilómetros como requiere a acreditación para obter a Compostela. Así como tamén se propuxo en rexistro escrito para o tratamento en pleno da Entidade Local Menor de Berán o estudo e elaboración de un proxecto de Irmanamento con Caldelas de Amares en Portugal para o intercambio socio-cultural e vínculos socioeconómicos comuns como as Augas Termais e o paso do.Camiño de Santiago. (Proposta que actualmente segue sen ser tratada en sesión plenaria e sen resposta).

Dita proposta, dende esta Asc. aproveitando a asistencia da inauguración do primeiro albergue oficial do Camiño Miñoto Ribeiro, convíu co presidente da freguesia de Amares, unha proposta de invitación que foi aceptada para coñecer o pobo de Berán e para establecer un primeiro contacto entre ambalas duas institucions publicas, Entidade Local Menor de Berán e Concello de Amares.

En este apartado solo queda por decir que nestes intres falta vontade e adtitude determinante por parte da actual corporación da Entidade Local Menor así como a nula colaboración do Concello de Leiro para solventar e defender os intereses de Berán....a presidencia de feligresias de Amares D. José Manuel Almeida todavía mantén a esperanza dende outono do 2019 na procura dun envite, ou dunha simple resposta da Entidade Local a sua presidencia, a unha proposta tan constructiva.

No senso de acadar un proxecto serio e riguroso, concertouse unha xuntanza co presidente da Asociación Xacobea D. Xesus Palmou, na que tamen estivo o presidente da asc. Espazos Jacobeus de Braga D. Antonio Devesa para solicitar a sua mediación en pro de invitar a os demais colectivos vencellados o proxecto a establecer en unha mesa de traballo a posta en común do proxecto así como os distintos criterios e posibles variantes ou aspectos a ter en conta.
O resultado da estimada colaboración da presidencia da Asc Xacobea foi infructuosa ante a nula resposta dos implicados.

Dende a Asc. Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro sempre tentamos acadar o máximo consenso e abrir relacións con todas as entidades vencelladas o camiño, incluída a Asc. de Concellos que tras varios intentos de comunicación sempre se negou a ter unha sesión de traballo con argumentos pouco consistentes, que en todo caso tentan protexer intereses totalmente axenos o aval histórico que require un camiño Xacobeo. Pola contra solo queda salientar a fructífera relación para con colectivos lusos no ámbito deportivo e cultural ou demais asc. Galegas como Codeseda Viva que foi quen de conquerir o recoñecemento e certificación do Arzobispado de Santiago o 28 de marzo do 2019 coincidentes coa nosa proposta do trazado o seu paso por Berán.

Por último lembrar que en breves vos emplazamos a unha xuntanza da que se comunicará data hora e lugar co obxeto de informar sobre a evolución dos acontecementos e o estado actual do proxecto do Camiño da Geira Miñoto Ribeiro, repercusión socioeconómica e demais propostas encamiñadas a defensa dos intereses de Berán.

Presd. Asc. Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro
Abdón Fernández Torres
Berán, 5 de xuño de 2020Qual a sua opinião?

Caminho de Santiago desde Braga e por Berán, para Autoridades civis e religiosas da Galiza foi criada por: ASOCIACIÓN CAMIÑO XACOBEO MIÑOTO RIBEIRO.
A actual petição encontra-se alojada no site Petição Publica que disponibiliza um serviço público gratuito para todos os Portugueses apoiarem as causas em que acreditam e criarem petições online. Caso tenha alguma questão ou sugestão para o autor da Petição poderá fazê-lo através do seguinte link Contactar Autor
Assinaram a petição
192 Pessoas

O seu apoio é muito importante. Apoie esta causa. Assine a Petição.